Strona Główna

 

Autyzm Ostrołęka – bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem

 

 

Fundacja DR OTIS od wielu lat prowadzi działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz z autyzmem. Fundacja realizuje obecnie program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w Ostrołęce.

Diagnoza autyzmu często pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Czujemy szok, niedowierzanie, przeglądamy internet, czytamy książki, rozmawiamy z rodziną i znajomymi. Szukamy specjalistów, terapeutów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców Fundacja DR OTIS realizuje program zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem pn. „ Zajęcia terapeutyczne z Iskierką”. Założeniem projektu jest zapewnienie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem z zakresu logopedii, integracji sensorycznej, muzykoterapii, hipoterapii i innych uzgodnionych z rodzicami. Do zajęć może zostać zakwalifikowane dziecko w wieku przedszkolnym posiadające diagnozę autyzmu. Terapeuci prowadzący zajęcia posiadają doświadczenie zdobyte w poradni dla dzieci z autyzmem oraz innych placówkach terapeutycznych i leczniczych.  Zajęcia będą prowadzone indywidualnie – jeden terapeuta jedno dziecko.

Z zakresu rehabilitacji proponujemy diagnostykę wad postawy, konsultacje lekarza rehabilitacji oraz

Przy współpracy z Przychodnią Specjalistyczną ZIELIŃSCY Robert Zieliński zapewniamy:

Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie bezpłatne, dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu autyzmu, zespołu Aspergera lub niepełnosprawności sprzężonej.

 

Zajęcia będą odbywały się w Punkcie Przedszkolnym Iskierka w Ostrołęce ul. H. Kołłątaja 19. Jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii pozwoli w najlepszy sposób poprawić funkcjonowanie dziecka, zniwelować skutki zaburzeń, zapobiec zaostrzeniu niepożądanych objawów i zachowań. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 606741343 lub 790822977

Zgłoszenia do udziału w projekcie proszę przesyłać na email: fundacja.drotis@gmail.com

Proszę podać Imię i nazwisko dziecka, wiek, datę rozpoznania choroby, informacje czy rodzice(opiekunowie) pracują oraz inne informacje dotyczące sytuacji rodzinnej (np niepełnosprawność rodziców, rodzeństwa, korzystanie z pomocy OPS), miejscowość zameldowania, telefon kontaktowy. Powyższe informację są nieobowiązkowe i służą do oceny sytuacji życiowej osób zainteresowanych.

W pierwszej kolejności zakwalifikowane będą dzieci, których rodziny mają trudną sytuację życiową i utrudniony dostęp do świadczeń leczniczych. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dziecka, do udziały w projekcie, podejmuje Zarząd Fundacji DR OTIS. Fundacja DR OTIS od wielu lat prowadzi placówki edukacyjne w których z powodzeniem prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Obecnie Fundacja DR OTIS prowadzi:

Patronatem Fundacji objęte są:

We wszystkich tych placówkach prowadzimy intensywne działania terapeutyczne dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnymi ruchowo, intelektualnie i innymi.

Obecnie prowadzimy nabór do Punktu Przedszkolnego Iskierka w Ostrołęce.

Zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, głównie dotkniętych autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, prowadzone są w naszym Punkcie Przedszkolnym Iskierka. W zależności od indywidualnych potrzeb każdego dziecka, prowadzona jest terapia zajęciowa, zajęcia logopedyczne, dogoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia rehabilitacyjne i wspierające rozwój, zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia integracji sensorycznej. Nasi specjaliści posiadają doświadczenie zdobyte w poradni dla dzieci z autyzmem oraz innych placówkach edukacyjnych,  terapeutycznych i leczniczych.  Zapisanie dziecka do Punktu Przedszkolnego Iskierka w Ostrołęce jest szczególnie polecane w przypadku braku możliwości oddziaływania terapeutycznego ze względu na długi okres oczekiwania w poradni, czy brak możliwości finansowych na prywatne terapie, bądź brak czasu.

Zapewniamy:

-  opiekę w czasie pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym

-  indywidualnie dobrany program terapeutyczny i edukacyjny

-  porady i konsultacje specjalistów dla rodziców

-  udział w szkoleniach organizowanych prze Fundację DR OTIS

-  wykwalifikowana kadrę pedagogiczną i terapeutów

http://www.iskierka-przedszkole.pl/

Facebook Iskierka

Facebook Fundacja DR OTISOd września 2015 r funkcjonuje pierwszy w Ostrołęce Punkt Przedszkolny dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Punkt Przedszkolny "Iskierka" prowadzony jest przez Fundację DR OTIS.  W naszym Punkcie Przedszkolnym dzieci mają zapewnioną opiekę, dostęp do terapii, doświadczonej kadry. Rodzice natomiast mogą korzystać z konsultacji specjalistów, terapeutów, uczestniczyć szkoleniach organizowanych w naszym Punkcie Przedszkolnym. Dzieci i rodzice mogą brać udział w różnych projektach organizowanych przez Fundację DR OTIS.
Zapewniamy małe grupy 3-5 dzieci. Jedną grupą opiekuje się dwoje nauczycieli (nauczyciel i asystent) oraz zajęcia prowadzą terapeuci, specjaliści.

Zapraszamy do kontaktu i zapisywaniu dzieci. W naszym Punkcie Przedszkolnym "Iskierka" zostaną utworzone maksymalnie 3 grupy edukacyjne.

Plakat Punkt Przedszkolny Iskierka

News

Zapraszamy do zapoznania się z programem obchodów

Światowego Dnia Swiadomości Autyzmu organizowanych w Łomży przez Fundację DR OTIS.

Program dostępny na stronie: http://dr-otis.pl